Dotacja na kapitał obrotowy

Nazwa projektu: Dotacje na kapitał obrotowy, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Wartość projektu:
97 396,68 zł

Celem projektu “Dotacja na kapitał obrotowy” jest wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.